Sektor za razvoj športa

Na koji način Središnji državni ured za šport sufinancira rad športskih udruga na državnoj razini?

Središnji državni ured za šport sufinancira rad športskih udruga na državnoj razini, temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 76/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), putem Programa javnih potreba u športu državne razine koja provode krovna športska udruženja te putem natječaja „ Poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja“ kao i putem „Javnog poziva za sufinanciranje velikih športskih natjecanja“.
 Tko provodi programe javnih potreba u športu državne razine?

Programe javnih potreba u športu državne razine provode krovna športska udruženja odnosno Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski akademski sportski savez.
 Za kandidaturu za organizaciju kojih športskih natjecanja je nužno tražiti prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport?

Članak 63. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 76/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) definira da se pri isticanju kandidature za održavanje olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava te međunarodnih športskih natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske, traži prethodna suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport a u iznimnim slučajevima Vlade Republike Hrvatske ukoliko je takva suglasnost propisana pravilima međunarodnih sportskih udruženja u čijoj je nadležnosti održavanje predmetnog natjecanja.
 Što se može smatrati velikom športskom manifestacijom u smislu Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija?

Velikom športskom manifestacijom može se smatrati ona manifestacija koja okuplja značajan broj sudionika za pojedinu športsku granu ili disciplinu, doprinosi međunarodnoj afirmaciji i popularizaciji hrvatskog športa u svijetu i Republici Hrvatskoj. Također, to su one športske manifestacije koje privlače pažnju i interes široke športske i društvene javnosti te potiču i unapređuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje športa u Republici Hrvatskoj. Uz to, u ekonomskom smislu imaju snažan utjecaj na turizam i privrednu infrastrukturu te kroz medijsku eksponiranost omogućuju izgradnju imidža Republike Hrvatske.
 Tko se sve može biti prijavitelj na Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija?

Prijavitelj na javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija može biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), registrirana za obavljanje športske djelatnosti organiziranja i vođenja športskog natjecanja sukladno odredbama Zakona o sportu. Uz to, udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, djelovati na području Republike Hrvatske, upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, upisana u Registar sportskih djelatnosti i registrirana za obavljanja sportske djelatnosti, imati Statut usklađen s Zakonom o udrugama te ostale uvjete propisane Javnim pozivom.
 Kad se osniva nacionalni sportski savez?

Sukladno članku 47. Zakona o sportu nacionalni sportski savez osniva se ako na području Republike Hrvatske djeluju najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva sportska saveza osnovana u istome sportu.