EU fondovi

Slika /webslike/shdsjd.jpg

Središnji državni ured za šport nastoji potaknuti stvaranje boljih uvjeta za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u području športa. Iako šport u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije izdvojen kao zasebni prioritet, u okviru postojećih operativnih programa postoje određene mogućnosti za korištenje sredstava iz EU fondova s ciljem stvaranja boljih uvjeta za bavljenje športom te za poticanje građana na tjelesnu aktivnost.

Primjerice, unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020., prepoznata je potreba ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. U okviru navedenog programa otvorile su se određene prilike i za područje športa, npr. za projekte koji se odnose i na građenje i/ili opremanje športske građevine, objekta za slatkovodni športski ribolov,  rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze i sl. Također kroz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. omogućeno je provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uključujući i športske djelatnosti. Nadalje, 2018. godine po  prvi put su otvorene mogućnosti korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda specifično za područje športa, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Obzirom na veliki potencijal športa za širi društveni razvoj, Središnji državni ured za šport će zagovarati uključivanje športa kao jednog od prioriteta za financiranje u narednom programskom razdoblju.