Bilateralna suradnja

Bilateralna suradnja Središnjeg državnog ureda za šport temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima u području športa. Središnji državni ured za šport obavlja aktivnosti vezane uz izradu, potpisivanje, pristupanje i ratifikaciju međunarodnih ugovora te aktivnosti koordinacije i/ili provedbe već potpisanih međunarodnih ugovora. S brojnim zemljama i stranim partnerima s kojima Vlada Republike Hrvatske odnosno Središnji državni ured za šport nemaju potpisane međudržavne pravne akte, suradnja se ostvaruje isključivo na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

  MEĐUNARODNI UGOVORI

  1. Deklaracija o ljudskim pravima u športu (Tbilisi Declaration)

  2. Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Crne Gore u području sporta

  3. Memorandum o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa Republike Slovenije o suradnji u području športa

  4. Program suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. – 2021.

  5. Program kulturne, obrazovne i znanstvene suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za 2017., 2018. i 2019. (Članak 24. i 25.)

  6. Memorandum o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i športa Države Katara o suradnji u području športa

  7. Memorandum o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda Republike Hrvatske i Opće uprave za šport Narodne Republike Kine o suradnji u području športa