EU poslovi

Iako se u Ugovorima prije 2009. ne spominje specifična pravna nadležnost za šport, Komisija je temelje politike EU-a u području športa postavila Bijelom knjigom o sportu iz 2007. i Akcijskim planom Pierre de Coubertin iz 2008. godine.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Europska unija je po prvi puta dobila posebne ovlasti u području športa. Preciznije u skladu s člankom 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije EU je dobila nadležnost za podupiranje, koordiniranje i dopunjavanje djelovanja država članica u području športa, dok se člankom 165. utvrđuju detalji športske politike. Navedenom odredbom Ugovora istaknuto je kako EU pridonosi promidžbi europskog športa, vodeći pritom računa o specifičnoj prirodi športa, njegovim strukturama koje se temelje na dobrovoljnim aktivnostima te njegovoj društvenoj i obrazovnoj ulozi. Nadalje, utvrđeno je da će Unija djelovati u smjeru: a) razvijanja europske dimenzije u športu, promicanja pravednosti i otvorenosti na športskim natjecanjima te suradnje tijela nadležnih za šport; b) zaštite tjelesnog i moralnog integriteta športaša i športašica, osobito onih najmlađih. Također, odredbe Ugovora omogućuju da EU u području športa djeluje jedinstveno u odnosu na treće zemlje i prema međunarodnim organizacijama, osobito s Vijećem Europe.

Prvi dokument Europske komisije nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora bila je Komunikacija "Razvoj europske dimenzije u sportu" iz siječnja 2011. kojom se predlažu određene aktivnosti u području društvene uloge športa, ekonomske dimenzije i organizacije športa.