Izrada Nacionalnog programa sporta 2019-2026.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta imenovana je 15. veljače 2017. godine, a voditeljica skupine je dr. sc. Sanda Čorak. S ciljem prikupljanja podataka s „terena“ odnosno upoznavanja s aktualnim problemima u športu, a u svrhu izrade Analize stanja, održano je sedam (7) radionica u isto toliko gradova Republike Hrvatske (Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Split, Rijeka, Zadar i Osijek) s predstavnicima športskih zajednica i svih ostalih dionika športa s regionalne i lokalne razine. S istim ciljevima u Središnjem državnom uredu za šport održane su radionice i s nacionalnim športskim savezima (pet grupa = pet radionica, pozvani su bili svi nacionalni športski savezi - olimpijskih, neolimpijskih, privremenih i pridruženih članova HOO-a) te predstavnicima pet krovnih športskih organizacija.