Formalni programi osposobljavanja i usavršavanja

Djelatnost obrazovanja odraslih uređena je Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07, 107/07, 24/10).

Sukladno članku 4. navedenoga zakona, programe obrazovanja odraslih mogu izvoditi ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih. Ustanove koje žele izvoditi programe obrazovanja odraslih trebaju od ministarstva nadležnog za područje obrazovanja ishoditi rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih.

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) člankom 77. propisuje da se u svrhu sustavnog praćenja stanja u športu i njegovoga dugoročnog razvoja ustrojava informacijski sustav u športu.

Sukladno navedenom ovdje su objavljeni podaci o programima za osposobljavanje i usavršavanje koje su dostavile ustanove za obrazovanje odraslih: