Visoko obrazovni programi

Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju visoka učilišta i uređena je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).

Sveučilišni studiji obuhvaćaju tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

Stručni studiji obuhvaćaju dvije razine: stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

U Republici Hrvatskoj visoko obrazovne programe za obrazovanje stručnog kadra u športu provode Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) člankom 77. propisuje da se u svrhu sustavnog praćenja stanja u športu i njegovoga dugoročnog razvoja ustrojava informacijski sustav u športu.

Sukladno navedenom ovdje su objavljeni podaci o programima koje su dostavile visoko obrazovne ustanove: