Financiranje od 2014. do 2016. godine

Za izvršenje programa javnih potreba u športu, osiguravaju se sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz općih prihoda i primitaka i iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara u smislu Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara. U tablici je prikaz planiranih i izvršenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine za Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez.