Državne nagrade za vrhunska športska postignuca

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade) dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).

Prijedlozi za dodjelu državnih nagrada podnese se Središnjem državnom uredu za šport. Odluku o dodjeli državnih nagrada donosi Središnji državni ured za šport.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu. Sredstva za državne nagrade za vrhunska sportska postignuća osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Središnjeg državnog ureda za šport. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.

 

Odluke u 2020. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2020.

2020| pdfOdluke u 2019. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2019.

2019| pdf

Odluke u 2018. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17). Stupanjem na snagu predmetne Uredbe iznosi pojedinačnih nagrada uvećani su za 100 % vrijednosti, odnosno novim propisom spomenuti iznosi su vraćeni na iznose koji su bili propisani Uredbom iz 2007. godine.

Izvršenje za 2018. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.824.177,00 kuna.

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2018.

2018| pdf

Odluke u 2017. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 111/2012 i 134/2012).

Izvršenje za 2017. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 5.154.400,00 kuna.

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2017.

2017| pdf

Odluke u 2016. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 111/2012 i 134/2012).

Izvršenje za 2016. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 7.369.500,00 kuna.

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2016.

2016| pdf

Odluke u 2015. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 111/2012 i 134/2012).

Izvršenje za 2015. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 3.443.120,00 kuna.

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2015.

2015| pdf

Odluke u 2014. godini

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 111/2012 i 134/2012).

Izvršenje za 2014. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 6.049.600,00 kuna.

Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2014.

2014| pdf