Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

Na temelju članka 75. stavka 1. točke 2. i članka 75. stavka 7. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18), Središnji državni ured za šport raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Središnji državni ured za šport sufinancirat će aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina u vremenskom periodu do 31. prosinca 2019. godine sa svrhom unapređenja sustava športa, podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina je 20. veljače 2019. godine.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini, Središnji državni ured za šport donio je odluku o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja 22 športske građevine u ukupnom iznosu od 8.749.632,70 kuna.

Na Javni poziv prijavljeno je 239 projekta s ukupnom vrijednosti zatraženih sredstava od 108.876.240,05 kuna, a sredstva će biti dodijeljena 22 najbolje ocijenjenim projektima.

Sufinancirat će se ugradnja umjetne stijene za penjanje u športskim dvoranama u Donjoj Stubici i Omišu, izgradnja nogometnog igrališta s umjetnom travom u Dugom Selu i Varaždinu, izgradnja malonogometnog terena s umjetnom travom u Đakovu, izgradnja teniskih terena u Đurđevcu, Šibeniku i Zadru, rekonstrukcija atletske staze u Križevcima i Sisku, adaptacija vanjskih športskih terena u Kutjevu, zamjena parketa u športskoj dvorani u Splitu i Zaprešiću, zamjena športskog poda u športskoj dvorani u Sv. Ivanu Zelini, opremanje skijališta u Općini Čavle, opremanje školske športske dvorane u Općini Goričan, opremanje dvorane za šport i rekreaciju u Općini Lekenik, uređenje vanjskog športskog terena u Općini Mrkopalj, opremanje športskog centra u Općini Novi Golubovec, uređenje i opremanje vanjskog športskog terena u Općini Podturen, rekonstrukcija nogometnog terena u Općini Rovišće te opremanje školske športske dvorane u Solinu čiji je prijavitelj Splitsko-dalmatinska županija