Natječaj za sufinanciranje športskih programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" u 2020. godini

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog propračuna za 2020. godinu od 2. travnja 2020. godine, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport donio je 7. travnja 2020. godine Odluku o obustavi Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini (KLASA: 620-01/19-03/01118, URBROJ: 518-06-19-0001) te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2020. godini.

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Cilj provedbe Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja športa povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem.

Ovim Natječajem ostvaruju se mjere Nacionalnog programa športa 2019.-2026. i to mjera 2.2.2. Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača s aktivnostima sufinanciranje programa obuke neplivača te projekt Hrvatska pliva koji se provodi po programu izrađenom u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, odnosno od 23. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Natječajem za sufinanciranje športskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2020. godini objavljujemo najčešće postavljena pitanja i odgovore koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni natječaj.