Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog propračuna za 2020. godinu od 2. travnja 2020. godine, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport donio je 7. travnja 2020. godine Odluku o obustavi Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini (KLASA: 620-01/19-03/01117, URBROJ: 518-06-19-0001) te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Ovim Natječajem provode se mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, odnosno od 23. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Natječajem za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini objavljujemo najčešće postavljena pitanja i odgovore koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni natječaj.