Subvencioniranje školarina vrhunskih športaša

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Središnji državni ured za šport subvencionira školarine redovitih i izvanrednih studenata koji su kao športaši nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u svim zvanjima.

Navedeno proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije i projekta Sportaši i obrazovanje 2012. - 2016. kojega je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Spomenuta aktivnost izražava namjeru i smjer djelovanja centralne države u poboljšanju uvjeta, statusa i brige za hrvatski šport i športaše, a posebice vrhunske.

Natječaj za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima prvi puta je raspisan za akademsku godinu 2017./2018.