Javna nabava

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: NN 120/16), Središnji državni ured za šport, Zagreb, Savska cesta 28/1 objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojim Središnji državni ured za šport ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport za 2017. godinu

Javna nabava provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16).

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: NN 120/16), Središnji državni ured za šport, Zagreb, Savska cesta 28/I objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojim Središnji državni ured za šport ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport za 2018. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport 2018. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport 2019. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport za 2020. godinu