Ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 • Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
 • Glavno tajništvo
  • Služba pravnih i općih poslova
  • Služba za financije i računovodstvo
 • Sektor za razvoj športa
  • Služba za programe krovnih športskih udruženja i nacionalnih športskih saveza
  • Služba za športski standard
 • Sektor za potporu sustavu športa
  • Služba za lokalni šport i stručne kadrove
  • Služba za međunarodnu suradnju i EU fondove
 • Samostalna služba sportske inspekcije