Poticanje razvoja lokalnog športa

Zakonom o sportu, članak 76. definirane su javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, odnosno programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave.

Središnji državni ured za šport brine o jačanju uloge lokalnih i regionalnih športskih zajednica u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba športa uz poseban naglasak na razvoj športa djece i mladeži.

Putem Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja skrbi o športašima na lokalnoj razini, izrađuje prijedloge održivog modela financiranja programa športa na lokalnoj i regionalnoj razini, skrbi o suradnji sa športskim organizacijama u svrhu zajedničkog poticanja športskih aktivnosti u vrtićima i školama te potiče projekte bavljenja športskom rekreacijom radi očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina na lokalnoj i regionalnoj razini.