Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Središnjeg državnog ureda za šport 2019. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.