Djelokrug

 

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2017.-2019. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa (donijeti dugoročnu strategiju razvoja športa), ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova, osigurati primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim športašima, provoditi mjere za suzbijanje nasilja na športskim terenima te veću financijsku odgovornost i transparentnost.

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga športa.