Sportska inspekcija

Kome prijaviti nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu športa?

Nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu športa najbolje je prijaviti sportskom inspektoru u Uredu državne uprave u županiji u kojoj predmetna pravna ili fizička osoba ima sjedište odnosno prebivalište. Kontakte sportskih inspektora u Uredima državne uprave u županijama, odnosno Kontrolnom uredu Grada Zagreba možete pronaći na poveznici.


 

Što ako u mojoj županiji nema sportskog inspektora?

U slučaju da Ured državne uprave u županiji nije imenovao sportskog inspektora, nepravilnost treba prijaviti izravno Samostalnoj službi sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport.


 

Zašto ne bih nepravilnosti odmah prijavio Samostalnoj službi sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport?

Državni sportski inspektori Samostalne službe sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport sukladno Zakonu o sportskoj inspekciji u pravilu obavljaju inspekcijske poslove u II. stupnju, a samo iznimno u I. stupnju. Ukoliko prijavu dostavite državnim sportskim inspektorima Samostalne službe sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za šport ista će biti proslijeđena nadležnom sportskom inspektoru u uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom kontrolnom uredu Grada Zagreba, na području kojih subjekt nadzora ima sjedište. Slijedom navedenoga, zbog brzine i ekonomičnosti postupka, savjetujemo izravno obraćanje nadležnim sportskom inspektoru u uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom kontrolnom uredu Grada Zagreba.


 

Da li općinski načelnik može biti predsjednik kluba?

Ne. Dužnosnici ne mogu biti članovi upravljačkog tijela sportske udruge, niti mogu biti ovlašteni za zastupanje iste. Ažurirani popis dužnosnika možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://www.sukobinteresa.hr/hr/registar-duznosnika.


 

Da li predsjednik kluba može biti i predsjednik saveza?

Da. Zakon o sportu ne propisuje nikakva ograničenja koja bi sprječavala članove upravljačkih tijela sportskog kluba da sudjeluju u radu upravljačkih tijela sportskog saveza.


 

Tko je ovlašten obavljati liječničke preglede za sportaše?

Liječničke preglede sportaša utvrđuju ovlašteni liječnici specijalisti sportske medicine, specijalisti medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.