Hrvatski šport u brojkama

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) člankom 77. propisuje da u svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegovoga dugoročnog razvoja Središnji državni ured za šport ustrojava informacijski sustav u sportu.

Sukladno navedenom objavljujemo prikupljene podatke koje su dostavile krovne športske organizacije, nacionalni športski savezi te podatke o financiranju športa iz sredstava Državnog proračuna.

 Pisane vijesti