Državna tajnica Janica Kostelić na 15. konferenciji Vijeća Europe ministara zaduženih za šport

Slika arhiva/media/2161/janica_tbilisi.jpg

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić sudjelovala je na 15. Konferenciji Vijeća Europe ministara zaduženih za šport koja se održala u Tbilisiju, a na kojoj su ministri raspravljali na temu zaštite ljudskih prava u športu i borbe protiv korupcije u športu.

Državna tajnica Kostelić bila je i predstavnica predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, a u svom uvodnom obraćanju naglasila je kako Republika Hrvatska prvi put od svoje neovisnosti preuzima predsjedanje Vijećem Europe, organizacije koja podstavlja standarde u području ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Europi.

„S velikom odgovornošću Hrvatska prihvaća svoju ulogu kako bi širila ove vrijednosti i prisustvo nas svih ovdje samo potvrđuje koliko smo mi države članice odlučne da nastavimo i dalje raditi u tom smjeru“, poručila je Kostelić.

Na konferenciji je konstatirano kako različiti oblici korupcije, koji često nadilaze državne granice, zahtijevaju brze reakcije i promjene zakonodavstva i politike, ne samo na nacionalnoj, već i na međunarodnoj razini te kako je potrebno puno više suradnje između svih relevantnih dionika za odgovarajuće odgovore na politike i prilagodbe zakonodavstva, promicanje vladavine prava i načela dobrog upravljanja u športu. Nadalje, zaključeno je kako vlade, međunarodne organizacije i športski pokret trebaju poduzeti mjere za veću transparentnost novčanih tijekova i izboru upravnih tijela te da bi oni trebali uspostaviti mehanizme nadzora kako bi se osigurala odgovornost i učinkovito korištenje novca i teške kazne za sve nepravilnosti koje treba predvidjeti. Kao jedan od instrumenata za postizanje toga je i potpisivanje Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji športskim natjecanjima te su ponovo pozvane sve države članice da potpišu, ali i ratificiraju kako bi ona napokon stupila na snagu.

Na kraju same konferencije ministri su usvojili Rezoluciju o zaštiti ljudskih prava u športu kao i Rezoluciju o borbi protiv korupcije u športu te je sastavljena Međunarodna Deklaracija o ljudskim pravima u športu, Tbilisi Declaration.Pisane vijesti