HITNI KONTAKTI

Slika /webslike/SDUS.jpg

Kabinet državnog tajnika
Telefon: 01/6042-950
e-mail: kabinet@sdus.hr
 
Glavno tajništvo
Telefon: 01/6042-950
e-mail: glavnotajnistvo@sdus.hr
 
Upiti građana
Telefon: 01/6042-950
e-mail: sport@sdus.hr
 
Odnosi s medijima
Telefon: 01/6042-950
e-mail: press@sdus.hr
  
Sektor za razvoj športa
Telefon: 01/6042-964
 
Sektor za potporu sustavu športa
Telefon: 01/6042-958
 
Služba pravnih i općih poslova
Telefon: 01/6042-973
 
Služba za financije i računovodstvo
Telefon: 01/6042-971
 
Služba za programe krovnih športskih udruženja i nacionalnih športskih saveza
Telefon: 01/6042-965
 
Služba za športski standard
Telefon: 01/6042-961
 
Služba za lokalni šport i stručne kadrove
Telefon: 01/6042-958
 
Služba za međunarodnu suradnju i EU fondove
Telefon: 01/6042-975
 
Samostalna služba športske inspekcije
email: sportskainspekcija@sdus.hr Pisane vijesti