Obustava ESF Poziva „Ukljucivanje djece i mladih u riziku od socijalne iskljucenosti te osoba s invaliditetom i djece s teskocama u razvoju u zajednicu kroz sport ”

Dana 17. prosinca 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obustavlja ESF Poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport ”, u periodu od 17. prosinca 2018. u 17:30 sati do 17. siječnja 2019. godine do 24:00 sata.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, isti se obustavlja počevši od 17. prosinca 2018. u 17:30, pa do kraja dana 17. siječnja 2019. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na pristigle upite.

Sve zainteresirane prijavitelje upućujemo na praćenje informacija o Pozivu na sljedećoj poveznici.Pisane vijesti