Održana konferencija Rješavanje pitanja nejednakosti u športu: Položaj žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama u športu

Slika arhiva/media/2170/konferencija-epas.jpeg

U sklopu zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske Komisije „ALL IN: Towards gender balance in sport“, danas je u zagrebačkom hotelu Dubrovnik održana konferencija Rješavanje pitanja nejednakosti u športu: Položaj žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama u športu.

Konferenciju je, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport i Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, organizirao EPAS Vijeća Europe u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe.

Konferenciju je otvorio dr. sc. Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice za šport Janice Kostelić.

„Razni oblici neravnopravnosti snažno su prisutni u životu pojedinaca i športu današnjice, a baš bi šport morao, kao utjecajna pojava, dati pozitivan doprinos društvu i djelovati maksimalno na smanjenju tih neravnopravnosti“, rekao je Šamija, istaknuvši važnost međuresorne suradnje uzimajući u obzir specifičnosti u području športa te kao primjer dobre prakse naveo baš Središnji državni ured za šport u kojem je uz čelnicu tijela Janicu Kostelić na ostalih 10 rukovodećih pozicija sedam žena.

Uz brojna predavanja, Konferencija se, među ostalim, bavila istraživačkim dokazima i politikama u cilju povećanja broja žena na rukovodećim pozicijama te uklanjanjem svih oblika nasilja nad ženama u športu. Održana je i interaktivna radionica tijekom koje su sudionici mogli participirati na raspravama i primjerima dobre prakse na temu Politika, programa i akcija za sprječavanje nasilja nad ženama u športu te promicanja ravnopravnosti spolova na rukovodećim pozicijama. Ovim načinom svim uključenima omogućilo se interaktivno sudjelovanje uz razmjenu iskustava u području ravnopravnosti spolova u športu.

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Helena Štimac Radin zatvorila je konferenciju naglasivši važnost osvješćivanja problema nejednakosti i njegova uviđanja sa stajališta rodno osviještene politike.

Konferencija je organizirana s ciljem boljeg razumijevanje uzroka, opsega, oblika te posljedica rodno uvjetovanog nasilja i nejednakosti u športu te će rezultirati preporukama prema športskim institucijama na razini Vijeća Europe.Pisane vijesti