Preporuka o organiziranom prijevozu sportasa na natjecanja i pripreme

Izvršavajući ciljeve Središnjeg državnog ureda za šport koji su po Programu Vlade Republike Hrvatske usmjereni na razvoj športa i donošenje dugoročne strategije razvoja športa te vodeći brigu o promicanju bavljenja športom i to od najranije životne dobi, kao i na stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, a brinući pritom i o sigurnosti prijevoza svakog sudionika u športskim programima i natjecanjima Središnji državni ured za šport i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijeli su Preporuku o organiziranom prijevozu športaša na natjecanja i pripreme.Pisane vijesti