Priopćenje

Slika /webslike/SDUS.jpg

Javno savjetovanje za Nacrt prijedloga Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. provedeno je s cjelokupnom zainteresiranom javnošću

Vezano za priopćenje Hrvatskog olimpijskog odbora s 23. sjednice Vijeća HOO-a u kojem se navodi „Potkraj sjednice glavni tajnik HOO-a Josip Čop informirao je članove Vijeća o zaključcima Radne skupine HOO-a na temu Nacionalnog programa sporta 2019.-2026. Čule su se brojne primjedbe na račun sadržajne nedorečenosti strateškog dokumenta koji bi trebao prethoditi novom Zakonu o sportu. Jedna od njih je i ta da su tijekom višetjednog razdoblja savjetovanja o Nacionalnom programu sporta zaobiđene krovne udruge hrvatskog sporta.“ Središnji državni ured za šport želi istaknuti sljedeće.

Krovne udruge hrvatskog športa bile su uključene u samu izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa športa 2019.-2026. i to tako da je dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora dr. sc. Sanda Čorak bila voditeljica Radne skupine za izradu Nacrta dok su članovi Radne skupine, između ostalih, bili glavni tajnik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ticijan Komparić te glavni tajnik Hrvatskog školskog športskog saveza Hrvoje Čustonja.

Nadalje, tijekom izrade Nacrta prijedloga Nacionalnog programa športa 2019.-2026. održani su okrugli stolovi sa svim nacionalnim športskim savezima te sa županijskim športskim zajednicama i svim dionicima u sustavu športa na radionicama u sedam gradova (Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Osijek, Varaždin i Bjelovar). Ukupno je tako u proces izrade bilo uključeno gotovo 400 dionika iz sustava športa.

Tijekom javnog savjetovanja, koje traje još do 18. veljače 2019. godine, održano je također 12 okruglih stolova kako sa svim nacionalnim športskim savezima tako i s predstavnicima županijskih športskih zajednica i ostalim dionicima u sustavu športa u županijama i gradovima (Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Osijek, Varaždin).

S obzirom na to da HOO kao krovno udruženje okuplja nacionalne športske saveze i osnovna uloga mu je štititi interes nacionalnih športskih saveza, smatramo da je baš ovakvim uključivanjem, gdje se svaki njihov član izravno mogao uključiti i dati svoj doprinos u izradi ovog dokumenta, na najbolji mogući način zaštićen interes baš svakog dionika u sustavu športa. Tako provedeno je javno savjetovanje s cjelokupnom zainteresiranom javnošću, a ne samo s pojedinim predstavnicima zainteresirane javnosti, što je primjer širokog pristupa savjetovanja s javnošću u kojem su svi dionici imali priliku dati svoj doprinos.Pisane vijesti