Šport osoba s invaliditetom

Radi provođenja športskih natjecanja i športsko-rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom mogu osnovati svoje športske udruge i športska društva osoba s invaliditetom, i to po športovima i vrstama invaliditeta koje utvrđuju Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih općim aktom utvrđuju kategorizaciju športaša s invaliditetom, sustav, uvjete i organizaciju športskih natjecanja osoba s invaliditetom u skladu s pravilima športa i normama međunarodnih športskih udruženja osoba s invaliditetom.

Pisane vijesti