Zamjenik državnog tajnika Krešimir Šamija održao video-sastanak direktora za sport EU

  • Slika /slike/galerija/IMG_7120.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

“Kako smo čuli od Europske komisije ove godine samo za Erasmus+:Sport osigurano je više od 57 milijuna eura za otprilike 300 projekata koliko vjeruju da će se financirati, a zabilježili su rekordan broj prijava od više od 1.200 projekata. Sve ovo potvrđuje bolju poziciju sporta i činjenicu da EU i te kako brine i o ovom sektoru, a na nama je svima iskoristiti sve mogućnosti koje se pružaju”, rekao je Šamija

U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije zamjenik državnog tajnika Krešimir Šamija danas je održao video-sastanak direktora za sport zemalja članica Europske unije.

Zamjenik državnog tajnika Šamija predstavio je rezultate hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije te istaknuo kako je Vijeće usvojilo dva seta zaključaka - Zaključci o osnaživanju trenera povećanjem mogućnosti za stjecanje vještina i kompetencija, koji su usvojeni 4. lipnja te Zaključci o učinku pandemije bolesti COVID-19 i oporavku sektora sporta koje je Vijeće usvojilo prije tri dana. U posljednjim zaključcima na temu koronavirusa istaknuto je kako se pozivaju države članice da promoviraju sve mogućnosti potpore dostupne kroz EU programe, fondove i inicijative. Naglašeno je kako se sve sportske aktivnosti moraju odvijati u sigurnom okruženju i osiguranim uvjetima, oprezno i postepeno, izbjegavajući prerano popuštanje specifičnih mjera. U Zaključcima se također poziva sportski pokret da prati sve smjernice međunarodnih i nacionalnih zdravstvenih institucija po pitanju prevencije i širenja virusa COVID-19, kao i da se razmotre mogućnosti ažuriranja nacionalnih sportskih kalendara uzimajući u obzir europske i međunarodne sportske kalendare.

 Glavne teme današnjeg sastanka bile su Sport i mediji te izrada Plana rada EU u području sporta u nadolazećem razdoblju, a svoja razmišljanja predstavili su novinar Večernjeg lista Dražen Brajdić o temi Sport i mediji, te Folker Hellmund, direktor EU Ureda Europskog olimpijskog odbora i Sanda Čorak, dopredsjednica HOO-a i predsjednica Hrvatskog judo saveza na temu budućeg Plana rada EU u području sporta.

Na sastanku je istaknuto kako mediji imaju veliki utjecaj na društvo i značajnu ulogu u svakodnevnom životu te kako način na koji se sport predstavlja u medijima ima veliki društveni i ekonomski značaj. Također je naglašeno  kako trenutačna situacija uzrokovana koronavirusom   ima utjecaj i na sportske medije te bi svi napori u obnavljanju i daljnjem održivom razvoju sektora sporta trebali uzeti u obzir razvoj budućih odnosa između sporta i medija.

„Iz sociološkog kuta gledanja, medijsko praćenje sporta, uključujući i društvene mreže, može imati utjecaj na mnoge stvari, od kojih može biti izuzetno bitan pozitivan utjecaj na ljude da se počnu baviti sportom i biti aktivni. Mediji u prenošenju sportskih događaja mogu imati i obrazovnu funkciju, promovirati različitosti, socijalno uključivanje i borbu protiv diskriminacije i na taj način graditi društvenu odgovornost“, rekao je zamjenik Šamija.

Raspravljajući o Planu rada EU u području sporta za razdoblje nakon 2020. godine istaknuta je potreba fleksibilnog okvira buduće suradnje EU u području sporta, posebno s obzirom na nepredvidive društvene i ekonomske izazove. Također su se razmatrali različiti modaliteti suradnje i uključivanja sportskog pokreta u provedbu Plana rada, uz već postojeće aktivnosti suradnje poput strukturiranog dijaloga i sudjelovanja u radu ekspertnih radnih skupina.

„Sadašnja situacija pokazala nam je kako nije uvijek lako pronaći ravnotežu između dugoročnih strateških ciljeva i odgovora na neočekivane promjene i nepredvidljive okolnosti. Vidjeli smo koliko je važno odgovoriti brzo na sve izazove i presložiti prioritete te pomoću, u tom trenutku dostupnih izvora i mogućnosti, nastaviti raditi“, istaknuo je Šamija te zaključio:
“Iznimno nas veseli što je za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijeće usvojilo dva seta zaključaka u području sporta te što se za sport u sljedećem razdoblju planiraju osigurati puno veća sredstva iz programa EU. Kako smo čuli od Europske komisije ove godine samo za Erasmus+:Sport osigurano je više od 57 milijuna eura za otprilike 300 projekata koliko vjeruju da će se financirati, a zabilježili su rekordan broj prijava od više od 1.200 projekata. Sve ovo potvrđuje bolju poziciju sporta i činjenicu da EU i te kako brine i o ovom sektoru, a na nama je svima iskoristiti sve mogućnosti koje se pružaju.”

Pisane vijesti