Zamjenik državnog tajnika Šamija u EU parlamentu predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja u području športa

  • Slika /slike/galerija/thumbnail__private_var_mobile_Containers_Data_Application_9812E4A6-908F-4ABA-9EDA-11B745E18913_tmp_609FCE06-80F1-4F8F-8CCB-AA7BA96B05B1_Image.jpg
  • Slika

Prioriteti Hrvatske u području športa definirani su u „Planu rada Europske unije za područje športa, za razdoblje od 2017. do 2020. godine“, unutar prioriteta „Sport i društvo“.

U svom uvodnom govoru Šamija je naglasio važnost i značenje športa za naše društvo te istaknuo kako su se ciljevi Hrvatske u području športa oduvijek vodili temeljnim načelima i vrijednostima olimpijskog pokreta poput uzajamnog razumijevanja, prijateljstva, solidarnosti i „fair-playa“, koje danas zajednički promičemo i na razini Europske unije.

“Slogan našeg predsjedanja je „Snažna Europa u svijetu punom izazova“, a jedan od temeljnih ciljeva je „Europa koja povezuje“. U sve povezanijem svijetu napredak Europske unije ovisi o umreženosti njezinog gospodarstva, razvoju infrastrukturne povezanosti, ali i razvoju ljudskih potencijala, povezivanju građana te jačanju i promicanju zajedničkih vrijednosti. Stoga je, između ostalog, potrebno razvijati i ljudske potencijale u području športa te osigurati bolju povezanost građana”, rekao je Šamija.

Prioriteti Hrvatske u području športa definirani su u „Planu rada Europske unije za područje športa, za razdoblje od 2017. do 2020. godine“, unutar prioriteta „Sport i društvo“.

“Hrvatsko predsjedništvo će pokrenuti raspravu o vještinama i kompetencijama koje su potrebne kako bi planiranje i realizacija športskih treninga i rekreativnih aktivnosti bili u skladu sa standardima kvalitete, sigurnosti i zaštite zdravlja te prilagođeni specifičnostima pojedinih društvenih skupina, poput djece, osoba s invaliditetom i osoba sa zdravstvenim poteškoćama te osoba starije životne dobi. Svjesni smo kako su u različitim državama članicama sustavi športa različito organizirani te postoje drugačiji pristupi temi obrazovanja i osposobljavanja trenera. Međutim, vjerujemo da ćemo zajedničkim radom potaknuti daljnje aktivnosti, kako na razini Europske unije, tako i na razini država članica i športskog pokreta, kako bi se osiguralo da treneri imaju prilike za stjecanje odgovarajućih vještina i kompetencija - kako onih temeljnih za planiranje i realizaciju športskih treninga, tako i onih koje su značajne za njihovu širu društvenu ulogu”, istaknuo je Šamija.

“Današnje društvo prolazi kroz brojne promjene i suočava se s ekonomskim i društvenim izazovima koji dovode u pitanje inkluzivnost i kohezivnost. Sadašnje generacije suočavaju se s problemom sjedilačkog načina života te je rastući problem tjelesne neaktivnosti stanovništva. Kako bismo razvijali zdravo, povezano i uključivo europsko društvo, pažnju trebamo posvetiti radu s osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti te prepoznati da je šport područje koje može doprinijeti rješavanju mnogih izazova i istovremeno privući mnogo ljudi. U tom kontekstu, treneri imaju važnu ulogu s obzirom na rastući socijalni aspekt svojeg svakodnevnog rada.”

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, u formaciji ministara za šport, usvojit će se zaključci o osnaživanju trenera kroz povećanje mogućnost za stjecanje vještina i kompetencija, a vezano uz pripremu zaključaka na ovu temu, 27. i 28. veljače u Zagrebu bit će organiziran stručni seminar.

Osim seminara Središnji državni ured za šport organizirat će 5. i 6. lipnja u Dubrovniku konferenciju vezanu uz drugi prioritet hrvatskog predsjedanja u području športa koji se odnosi na ulogu i utjecaj medija u športu.

“Poznato je kako mediji imaju ogroman utjecaj na društvo i igraju veliku ulogu u našem svakodnevnom životu. S druge strane mediji također prepoznaju snagu športa, a način na koji se šport predstavlja putem medija od velikog je društvenog i ekonomskog značaja. Društveno gledano, medijsko izvještavanje o športu može utjecati na niz pitanja kao što su pozitivan utjecaj na ljude da se bave športom i budu aktivniji, uključujući promociju zdravih stilova života i promicanje športaša koji mogu nadahnuti i motivirati mlade na uključivanje u športske aktivnosti, promicanje ravnopravnosti spolova u športu, te promicanje obrazovanja kroz šport i stjecanja vještina”, u svom govoru iznio je Šamija.

Osim o ova dva prioriteta Šamija je istaknuo kako će se Hrvatska tijekom predsjedanja baviti i pitanjima Erasmus + programa, novim EU Planom rada za sport te aktualnim pitanjima u području WADA-e.Pisane vijesti