Nacionalni program športa 2019.-2026.

Hrvatski sabor na svojoj 12. sjednici, 12. srpnja 2019. godine donio je Nacionalni program športa 2019.-2026., prvi strateški akt planiranja Republike Hrvatske u području športa.

Nacionalni program športa 2019.-2026. sadrži 6 općih i 19 posebnih ciljeva koji uključuju 63 mjere i 148 aktivnosti kojima će se u razdoblju od 2019. do 2026. godine omogućiti smanjivanje nedostataka u hrvatskom športu te iskorištavanje pruženih prilika.

Podnaslov ovog dokumenta je “Prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosnoj na športske uspjehe”, a šest općih ciljeva Nacionalnog programa športa 2019.-2026. su - osigurati preduvjete za razvoj športa, unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa, unaprijediti skrb o športašima, uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom, unaprijediti skrb o stručnim kadrovima te unaprijediti sustav upravljanja u športu.

Nacionalni program športa 2019.-2026. možete preuzeti na sljedećem linku.

Nacionalni program športa

22.07.2019. | pdf (1107kb)