Financiranje u 2020. godini

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport, donio je Odluku o financiranju programa javnih potreba u sportu za pet „krovnih športskih udruženja“ sukladno članku 75. stavku 11. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) kojom se za njihove programe raspodjeljuje ukupno 224.018.744,00 kuna što je u odnosu na 2019. godinu povećanje u iznosu od 32.919.237,84 kuna odnosno 17,2%., a u odnosu na olimpijsku 2016. godinu povećanje iznosi čak 45,7% .

Povećanjem iznosa proračunskih sredstava namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u športu na državnoj razini koje provode krovna športska udruženja, Središnji državni ured za šport nastavlja pozitivan trend povećavanja proračunskih sredstava namijenjenih športu, a u cilju stvaranja što boljih uvjeta za razvoj športa kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Navedenom Odlukom je Hrvatskom olimpijskom odboru dodijeljeno 176.006.677,00 kuna što je u odnosu na 2019. godinu povećanje od 26.395.330,00 kuna odnosno 17,6%. Nadalje, Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno je 20.037.668,00 kuna (17,9%), Hrvatskom sportskom savezu gluhih 3.541.935,00 kuna (14,6%), Hrvatskom školskom sportskom savezu 20.032.464,00 kuna (14,9%) i Hrvatskom akademskom sportskom savezu 4.400.000,00 kuna (11%).

Ovom Odlukom ispunjeni su uvjeti za daljnji razvoj i postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih športaša, a ujedno je pokazana posebna briga za šport osoba s invaliditetom te razvoj športa u sustavu odgoja i obrazovanja.