Dostava dokaza o isplaćenoj plaći za korisnike sredstava potpore za očuvanje radnih mjesta

Korisnik sredstava (poslodavac) prilaže dokaze putem aplikacije na poveznici https://obrasci.sdus.hr popunjavanjem obrasca Podnošenje dokaza o isplaćenim plaćama.

Temeljem Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19) Središnji državni ured za šport od 20. travnja 2020. godine počeo je sa zaprimanjem zahtjeva, obradom te isplatom sredstava za mjesec ožujak i travanj.

Kako je definirano Odlukom korisnik sredstava (poslodavac) obvezuje se Središnjem državnom uredu za šport dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije 15 dana nakon isplate potpore od strane Središnjeg državnog ureda za šport.

Korisnik sredstava (poslodavac) prilaže dokaze putem aplikacije na poveznici https://obrasci.sdus.hr popunjavanjem obrasca PODNOŠENJE DOKAZA O ISPLAĆENIM PLAĆAMA.Pisane vijesti