Javna nabava

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: NN 120/16), Središnji državni ured za šport, Zagreb, Savska cesta 28/1 objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojim Središnji državni ured za šport ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.