Otvaranje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Slika /webslike/SDUS.jpg

Središnji državni ured za šport obavještava zainteresiranu javnost o otvaranju javnog savjetovanja o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportu, s konačnim prijedlogom Zakona te Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona.

Središnji državni ured za šport obavještava zainteresiranu javnost o otvaranju javnog savjetovanja o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportu, s konačnim prijedlogom Zakona te Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona.

S ciljem provedbe reforme i decentralizacije javne uprave potrebno je gore navedene zakone uskladiti sa novim Zakonom o sustavu državne uprave Naime, člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj: 66/19) propisano je da uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. Budući da se Zakonom o sportu ("Narodne novine", broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) pojedini poslovi povjeravaju uredima državne uprave u županijama potrebno je predmetne poslove dati u nadležnost drugome tijelu sukladno novome Zakonu o sustavu državne uprave.

Cilj savjetovanja je prikupiti komentare, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti.

Savjetovanje će biti otvoreno do 4. kolovoza 2019. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportu, s konačnim prijedlogom Zakona te Obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona možete pronaći na sljedećim poveznicama https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11341 i https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11352.Pisane vijesti