Prekid obustave Poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“

Dana 14. prosinca 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 50.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 100.000.000,00 kn.

Uz navedeno povećanje financijske alokacije Poziva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Izmjenu natječajne dokumentacije koju možete preuzeti pod dokumentacijom Poziva.

Navedene izmjene natječajne dokumentacije, osim povećanja ukupne financijske alokacije u okviru Poziva, obuhvaćaju i promjenu adrese Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2). Nova adresa je: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Trg Marka Marulića 18, 10 000 Zagreb.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

Obzirom na navedeno, Ministarstvo prekida obustavu Poziva s datumom 14. prosinca 2018. u 14.00:00 sati te je nove projektne prijedloge moguće podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 14. prosinca 2018. u 14.00:01 sati.

Sve zainteresirane prijavitelje upućujemo na praćenje informacija o Pozivu na sljedećoj poveznici.Pisane vijesti