Vlada usvojila Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa 2019. - 2026.

Slika /webslike/SDUS.jpg

"Prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosnoj na športske uspjehe” prvi je strateški akt planiranja u području športa od osamostaljenja Republike Hrvatske, a donosi ga Hrvatski sabor na razdoblje od osam godina

Na današnjoj 160. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa 2019. - 2026. te ga uputila u proceduru Hrvatskog sabora. Ovaj dokument s podnaslovom “Prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosnoj na športske uspjehe” prvi je strateški akt planiranja u području športa od osamostaljenja Republike Hrvatske, a donosi se na razdoblje od osam godina.

Svi smo ponosni na činjenicu da je Republika Hrvatska u samom svjetskom vrhu po broju osvojenih medalja na najvećim natjecanjima u odnosu na broj stanovnika, ali suprotno tome posebno se ističe podatak dobiven prilikom izrade ovog dokumenta, a to je da se 62,5% populacije starije od 15 godina ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću. Nacionalnim programom športa žele se osigurati preduvjeti kako bi se popravila negativna statistika kad je u pitanju tjelesna aktivnost, ali istovremeno i poboljšali uvjeti za nastavak ostvarivanja vrhunskih rezultata naših športaša zato dokument sadrži ciljeve i mjere iz sva tri pojavna oblika športa - natjecateljskom, rekreativnom i športu u sustavu obrazovanja.

Temeljem svih skupljenih činjenica vizija Nacrta prijedloga nacionalnog programa športa 2019. - 2026. sažela se u rečenici ”Hrvatska je zemlja športa kao načina života svih njenih građana i zemlja prepoznatljiva po postizanju vrhunskih športskih rezultata“, dok misija glasi “Transparentno i učinkovito upravljanje sustavom športa kako bi svi dionici kontinuirano stvarali preduvjete za razvoj svih pojavnih/organizacijskih oblika športa”.

Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa sadrži 6 općih i 19 posebnih ciljeva te 62 mjere koje će osigurati učinkovitiji sustav športa kroz donošenje kategorizacije športova i kriterija financiranja športskih programa, ali i provođenje analize poreznog sustava koji ima direktan ili indirektan utjecaj na šport uz prijedlog novih poreznih mjera. Zatim, veću aktivnost građana kroz poticanje programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja na svim razinama te će riješiti pitanje obuke neplivača kroz projekt Hrvatska pliva. Osigurat će kvalitetniju skrb o športašima kroz poticanje dual-karijere športaša, osiguravanje jedinstvene stipendije na državnoj razini za vrhunske športaše I. i II. kategorije te podmirivanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrhunske športaše I. kategorije.

Ova strategija definira i sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom kroz uspostavljanje mreže športskih građevina, ali i sustavno ulaganje u športsku infrastrukturu, zatim skrb o stručnim kadrovima u športu sufinanciranjem školovanja i osposobljavanja stručnih kadrova te bolji sustav upravljanja u športu uspostavljanjem javnih registara u športu kroz Nacionalni informacijski sustav u športu kako bi se znalo realno stanje u svim područjima športa te sukladno tome jačali kapaciteti.

Mjerama i aktivnostima iz ovog dokumenta osigurat će se da se 2026. godine Hrvatska i dalje ponosi sjajnim športskim uspjesima naših športaša kojima su osigurani svi uvjeti za bavljenje športom, ali i da bude puno aktivnija, a posljedično i zdravija nacija, nego je to u ovom trenutku.Pisane vijesti