Subvencioniranje školarina vrhunskih športaša

Na temelju članka 7. stavka 5. i članka 75. stavka 1. točke 3. Zakona o sportu („Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. („Narodne novine“, broj 69/19), Središnji državni ured za šport subvencionira školarine u svrhu poticanja stjecanja obrazovnih i stručnih kvalifikacija.

Na ovaj način Središnji državni ured za šport potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih športaša, ali i obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje kroz povećan broj osoba sa stručnom kvalifikacijom u području športa. Ovi ciljevi definirani su i Nacionalnim programom športa 2019. - 2026. te se ovim Natječajem provode ciljevi 3.1.2. Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša i 5.3.2. Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu.

Natječaj za dodjelu subvencije školarine prvi puta je raspisan 2017./2018. godine.